Kavilda Hobi tänab kõiki seniseid koostööpartnereid!
2017. aasta suurematest üritustest:
-Puhja Seltsimaja 110. aastapäeva etendused "Armastus on see" (helindamine ja helitehnika)
-Puhja hariduselu 330 üritustenädal (helindamine)
-Puhja Lasteaed Pääsusilm heategevuslikud tsirkuseetendused (helindamine ja helitehnika) 
-Puhja  Lasteaed Pääsusilm folklooripidu ``Pääsusilma Pääväk`` (helindamine ja helitehnika)
- Puhja Gümnaasiumi 9. ja 12. klassi lõpuaktused (helindamine ja helitehnika)
- Puhja valla jaanituli (telgid)
-Kõhe suvesimman (ürituse korraldamine)
-Kõhe koolialguse perepidu (ürituse korraldamine)
-Puhja Gümnaasiumi 1. septembri aktus (helindamine ja helitehnika)

2016. aasta suurematest üritustest:
-Puhja Lasteaed Pääsusilm kevadpidu Puhja Seltsimajas (helindamine ja helitehnika)
-Puhja Vald 25 (telgid)
-Laeva vald 25 (telgid)
-Puhja Gümnaasiumi 9. ja 12. klassi lõpuaktused (helindamine ja helitehnika)
-Puhja valla jaanituli (telgid)
-Taasiseseisvumispäeva kirikukontsert Puhja kirikus (helindamine ja helitehnika)
-Puhja Gümnaasiumi 1. septembri aktus (helindamine ja helitehnika)
-Koolialguse pidu Kõhe talus Puhja valla peredele (ürituse korraldamine)
-Kadripäeva laat Puhja Gümnaasiumis (helindamine, helitehnika)

-Virudent OÜ jõulupidu (helindamine, helitehnika, dj ja disko)
-Puhja Gümnaasiumi jõulukontsert (helindamine, helitehnika, valgus)
-Puhja Gümnaasiumi jõuludisko (helitehnika, dj ja disko, valgus)